Розробка розділу «Протипожежні заходи»

Розробка розділу «Протипожежні заходи»

Текстова частина містить відомості щодо об'єкта капітального будівництва, опис прийнятих технічних та інших рішень, пояснень, посилання на нормативні і (або) технічні документи, використовувані при підготовці проектної документації та результати розрахунків, які обгрунтовують прийняті рішення.

Графічна частина відображає прийняті технічні та інші рішення і виконується у вигляді креслень, схем, планів та інших документів у графічній формі.

Розділ "Протипожежні заходи" в текстовій частині повинен містити такі відомості:

-Опис системи забезпечення пожежної безпеки об'єкта капітального будівництва;
-Обгрунтування протипожежних відстаней між будівлями, спорудами і зовнішніми установками, що забезпечують пожежну безпеку об'єктів капітального будівництва;
-Опис та обгрунтування проектних рішень по зовнішньому протипожежному водопостачання, за визначенням проїздів та під'їздів для пожежної техніки;
-Опис та обгрунтування прийнятих конструктивних та об'ємно-планувальних рішень, ступеня вогнестійкості і класу конструктивної пожежної небезпеки будівельних конструкцій;
-Опис та обгрунтування проектних рішень по забезпеченню безпеки людей при виникненні пожежі;
-Перелік заходів щодо забезпечення безпеки підрозділів пожежної охорони при ліквідації пожежі;
-Відомості про категорію будівель, споруд, приміщень, обладнання та зовнішніх установок за ознакою вибухопожежної та пожежної небезпеки;
-Перелік будівель, споруд, приміщень та обладнання, що підлягають захисту автоматичними установками пожежогасіння та обладнанню автоматичною пожежною сигналізацією;
-Опис та обгрунтування протипожежного захисту (автоматичних установок пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі, внутрішнього протипожежного водопроводу, протидимного захисту);
-Опис та обгрунтування необхідності розміщення обладнання протипожежного захисту, управління таким обладнанням, взаємодії такого обладнання з інженерними системами будівель і обладнанням, робота якого під час пожежі спрямована на забезпечення безпечної евакуації людей, гасіння пожежі та обмеження його розвитку, а також алгоритму роботи технічних систем ( засобів) протипожежного захисту (за наявності);
-Опис організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки об'єкта капітального будівництва;
-Розрахунок пожежних ризиків загрози життю і здоров'ю людей та знищення майна (при виконанні обов'язкових вимог пожежної безпеки, встановлених технічними регламентами, та виконанні в добровільному порядку вимог нормативних документів з пожежної безпеки розрахунок пожежних ризиків не потрібно);

Розділ "Протипожежні заходи" в графічній частині повинен містити наступне:

-Ситуаційний план організації земельної ділянки, наданої для розміщення об'єкта капітального будівництва, із зазначенням в'їзду (виїзду) на територію і шляхів під'їзду до об'єктів пожежної техніки, місць розміщення та ємності пожежних резервуарів (за їх наявності), схем прокладки зовнішнього протипожежного водопроводу, місць розміщення пожежних гідрантів та місць розміщення насосних станцій;
-Схеми евакуації людей і матеріальних засобів з будівель (споруд) і з прилеглою до будівель (споруд) території у разі виникнення пожежі;
-Структурні схеми технічних систем (засобів) протипожежного захисту (автоматичних установок пожежогасіння, автоматичної пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водопроводу).

Викладене вище передбачено для проектів на об'єкти виробничого призначення (будинки, будівлі, споруди виробничого призначення, у тому числі об'єкти оборони та безпеки), а також об'єктів невиробничого призначення (будівлі, будівлі, споруди житлового фонду, соціально-культурного та комунально-побутового призначення, а також інші об'єкти капітального будівництва невиробничого призначення).
Аналогічні вимоги, запропоновані до заходів щодо забезпечення пожежної безпеки лінійних об'єктів (трубопроводи, автомобільні і залізні дороги, лінії електропередачі тощо).